VKG Soojus AS sõlmis Kohtla-Järve – Ahtme soojustrassi ehituslepingu

Uudised2012

29. Veebruar 2012

PRESSITEADE

22. veebruaril 2012 sõlmis VKG Soojus AS lepingu Kohtla-Järve – Ahtme soojustrassi ehituse peatöövõtjaga KVL Tekniikka OY-ga, kes alustab trassi ehitustöödega juba märtsis.

Pea 18 km pikk soojatoru kulgeb VKG Kohtla-Järvel asuvast põlevkivi ümbertöötlemiskompleksist Ahtmes asuva soojuselektrijaamani. Projekti esimese etappi, magistraaltoru osaline väljaehitus, raames on kavas välja ehitada Järve, Ahtme ja Sompa linnajagude trassiosad, mis võtavad enda alla vajaminevatest ehitustöödest ligikaudu poole. I etappi töödega on kavas alustada märtsi alguses.

VKG tehnikadirektor ja juhatuse liige Meelis Eldermann: „Seoses põlevkivi tootmise arengutega Järve linnaosas on paratamatult tekkinud vajadus efektiivse energia kasutuse osas. Puudutab see nii soojusenergia efektiivsemat kasutamist kui ka elektrienergia efektiivse koostootmise osa suurendamist.  Samuti, seoses Euroopa Liidu keskkonnanõuete ettekirjutusel Ahtme soojuselektrijaama töökorralduse muutumisega pidime mõtlema Ahtme ja Jõhvi piirkonna soojusega varustamisele. Kohtla-Järve Järve linnaosas on VKG-l piisavalt soojusenergiat, mis tekib nii õlitööstuses kui ka elektrijaamades. Ehitatav magistraaltoru annab võimaluse väikeste kadudega tekkivat soojusenergiat Ahtmesse ja Jõhvi üle kanda. Koos Ahtmes asuva 100 MW tipu- ja reservkatlamajaga on rajatav trass piisav, et katta piirkonna soojuse vajadust praegu ja piirkonna arenedes ka tulevikus“.

Kohtla-Järve põlevkivitööstuskompleksist kulgev soojustrass saab alguse VKG Energia OÜ põhjajaamast ning läheb läbi Käva, Sompa ja Tammiku Ahtmes asuvasse Pargi soojusvõrgu baasi.

Projekti kogumaksumuseks kujuneb ligikaudu 15 mln eurot. Peaaegu 18 km pikkuselt kulgeva topelttoru süsteemi abil hakatakse varustama Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valda põlevkivi ümbertöötlemisest ülejääva soojusega, mis on tunduvalt odavam hetkel regioonis kasutatud maagaasist.

Kohtla-Järvelt Ahtmesse kulgeva toru projekt sai alguse 2006. aasta augustis, mil VKG Energia OÜ ostis kohaliku soojatootmis– ja jaotusettevõttest Kohtla-Järve Soojus AS 40%-se osaluse. 2011. aasta märtsis ostis keemiakontsern ülejäänud 60% ettevõtte aktsiatest ning käivitas soojatrassi ehituse ettevalmistustööd. Magistraali ehitus on kavas lõpetada 2012. aasta lõpus, trassi käivitus toimub jaanuaris 2013. Regiooni soojusega varustamise garanteerib lisaks trassile ka reservkatlamaja, mis käivitati 2011. aasta märtsis.

Lisateave:
Liina Reinsaar
VKG pressiesindaja
Tel. 334 2555
GSM 517 7601
E-post liina.reinsaar@vkg.ee