Kliendiandmete töötlemine

Kliendile

Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks: nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel jne. Vajame neid andmeid selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, täita kliendiga sõlmitud lepingut ja pakkuda teenuseid. 

VKG Soojus AS töötleb oma klientide isikuandmeid lähtudes isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 p 4, mis tähendab, et meil on õigus neid andmeid kasutada lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Seadus ei nõua isikuandmete töötlemiseks eraldi nõusoleku küsimist. Sama seaduse § 15 lg 2 p 2 järgi pole ka isiku täiendav teavitamine isikuandmete töötlemisest vajalik, sest kõik isikuandmed on saadud isikult eneselt ja sellest tulenevalt on isik töödeldavatest andmetest teadlik. 

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vaja meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs klientide andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. 

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega VKG Soojus AS iseteeninduses või ettevõtte esinduses Puru tee 79, Ahtmes. Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta rohkem infot, võtke palun ühendust klienditelefonil 3342406 või kirjutage e-posti aadressil vkgsoojus@vkg.ee.

Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel valed, soovime, et klient parandaks oma andmed VKG Soojus AS iseteeninduses, või teavitaks meid sellest klienditelefonil 334 2406, e-posti aadressil vkgsoojus@vkg.ee või ettevõttе esinduses. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Andmekaitsealast tegevust ettevõttes koordineerib Teele Parts (Teele.Parts@ev.vkg.ee) 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted