VKG Soojus AS muutub Jõhvi - Kohtla-Järve regiooni ühtseks soojusenergia võrguettevõtteks

Uudised2012

12. Jaanuar 2012

PRESSITEADE

Alates 1. jaanuarist 2012 on VKG Soojus AS Jõhvi - Kohtla-Järve regiooni ühine soojusenergia võrguettevõtja ja kaugkütte müüja. Ettevõtte omandisse lisanduvad Kohtla-Järve Järve linnaosa soojusvõrgud. Seni omas ja opereeris ettevõte  Ahtme linnaosa  ning Jõhvi valla võrkudega . Samuti võtab ettevõte enda peale kogu klienditeeninduse. Soojuse tootmist Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas jätkab VKG tütarettevõte VKG Energia OÜ, mis alates 1. jaanuarist 2013 hakkab vastutama kogu regiooni soojuse tootmise eest.

VKG Soojus ASi juhatuse liige Andres Veske: „Kohtla-Järve Soojus AS-i ülevõtmisega VKG poolt, sai kontsern regiooni kahe suure soojatootmis– ja varustamisettevõte omanikuks. Arvestades sellega, et alates 1. jaanuarist 2013 hakkab kogu piirkonna soojuse tootmise eest vastutama VKG Energia OÜ ja VKG Soojus AS lõpetab samal ajal oma soojatootmistegevuse, teeme loogilise sammu ja jagame loomult erinevad tegevused kahe ettevõtte vahel. VKG Soojus AS võtab endale hooldada kogu regiooni kaugküttevõrgustiku ja kliendisuhtluse ning VKG Energia OÜ jätkab tööd tööstusenergeetika vallas, pühendades oma peamise tähelepanu regiooni soojaga varustamise garanteerimisele“.

Mainitud ümberkorraldused on tingitud eemärgist pakkuda ligi 100 000 elanikuga regioonile kõige odavamat soojust, mis tuleneb regioonis asuvast suurtootmisest. Jaanuaris 2012 käivitub Järve linnaosast Ahtmesse kulgeva soojatrassi ehitus. 2013. aasta jaanuariks ühendab soojatrass kogu regiooni soojavõrgustikke omavahel ja tarnib igasse Jõhvis ja Kohtla-Järvel asuvasse koju ja korterisse põlevkivi ümbertöötlemiskompleksis toodetavat soojust.

VKG Energia OÜ poolt väljastatud arved detsembri 2011.a. eest palume tasuda juba VKG Soojus AS-i arvelduskontodele. VKG Energia OÜ endiste klientide jaoks jääb kehtima sama kaugkütte müügihind, mis varemgi – 34, 6 eur MW/h + km. Muutumatuks jääb ka klienditeeninduse asukoht, mis Järve linnaosa elanikele on Elektriku 3. Alates 1. veebruarist tekib Järve linnaosa elanikel võimalus kasutada iseteenindussüsteemi VKG Soojus AS-i koduleheküljel (www.vkgsoojus.ee), kus saab 1.- 4. kuupäevani sisestada soojusenergia näitusid, samuti vaadata üle laekunuid arveid ja jälgida nende tasumise dünaamikat.

Lisateave:
Liina Reinsaar
VKG pressiesindaja
Tel. 334 2555
GSM 517 7601
E-post: liina.reinsaar@vkg.ee