Tarbimine

Kliendile

Enne kütteperioodi on soojustarbijal vajalik talle kuuluvas soojussüsteemis teostada järgmised tööd: 

  1. Kontrollima sulg- ja reguleerimisarmatuuri korrasolekut ning vajadusel kõrvaldama defektid. Plommide eemaldamise või paigaldamise vajadusest teavitatada VKG Soojus AS-i töötajat.
  2. Üks kord nelja aasta jooksul tegema keskküttesüsteemi hüdropneumaatilise läbipesu.
  3. Puhastama soojusvahetid.
  4. Vajadusel taastama soojussõlme seadmestiku isolatsiooni.
  5. Kontrollima kõiki mõõteriistu. Mõõteriistad peavad omama ametliku kontrollorgani märget, mis tõestavad nende õigeaegset taatlust.
  6. Veenduma soojussõlme ruumi turvalisuses (uksed, aknad, elektri- ja  tuleohutus).
  7. Vajadusel vähendada võimalikke soojukadusid. Kontrollima soojatorustiku sisseviikude hermeetilisust hoonesse.
  8. Teostama surveproov:

* keskküttesüsteem rõhul 6,5 atü
* soojussõlm rõhul             10 atü
* soojusvaheti rõhul           10 atü.