Lekkekohtade tuvastamine Kohtla-Järve Järve linnaosa kaugküttevõrgus

Uudised2021

27. Aprill 2021

Kaugküttesüsteemi hooldustöö osana ning võimalike lekkekohtade tuvastamiseks võrgus alustab VKG Soojus alates 3. maist Kohtla-Järve Järve linnaosas kaugküttevõrgu vee värvimist kontrastainega. Lisatavaks aineks on inimesele ja keskkonnale ohutu spetsiaalne värvaine, mis muudab küttevee roheliseks.

Palume eriti hoolikalt oma küttesüsteeme jälgida neil klientidel, kes ei teosta regulaarselt küttesüsteemide hooldust ja remonti.
Klientidel, kelle küttesüsteem on defektne, võib värvitud vesi sattuda tarbevee (kuum vesi) hulka. Sellisel juhul tuleb koheselt teostada küttesüsteemi ülevaatus ja vajalik remont.

Palume alates 3. maist kontrollida oma hoone kaugküttesüsteeme ja anda meile koheselt teda, kui märkate rohelist vett, teavitades sellest meie kliendihaldureid.

Tatiana Bogdanova, 5342 0563, tatiana.bogdanova@vkg.ee
Marina Malko, 5342 0562, marina.malko@vkg.ee

Täname koostöö eest ning loodame mõistvale suhtumisele!