Head Jõhvi elanikud!

Uudised2018

27. Oktoober 2018

9. novembri õhtul toimub katkestus soojusenergia varustamisel Jõhvi linnas. Kuna antud väljalülitamine puudutab terve Jõhvi linna elanike ja toimub ajal, kus käes on juba küttehooaeg, siis peame vajalikuks selgitada selle raske otsuse tagamaid.

Kindlasti olete märganud, et praegu käivad Jõhvi linnas usinad ehitustööd mitmetel lõikudel – pikendatakse linna promenaadi, remonditakse Pargi tänavat ja ehitatakse uut objekti Kontserdimaja juures. VKG Soojuse magistraaltorustik kulgeb otse hetkel ehituses oleva uue Jõhvi promenaadi all. Promenaadi ehitusest tingituna otsustasime operatiivselt ellu viia täiendava investeeringu, et vahetada välja antud ca 370-meetrilise pikkusel lõigul magistraaltorustik. Uus torustik tähendab seda, et lähima 15 aasta jooksul antud lõigul enam rekonstrueerimise ja remonttöid tegema ei pea.

Kaalusime ka võimalust, et ehitada uus torustik valmis, kuid teostada ühendamine pärast küttehooaega 2019. aasta suvel, kuid kahjuks ei osutu see võimalikuks kahel põhjusel. Esiteks vajab vahetus läheduses ehitatav Pargi Keskus soojusenergiat märtsis 2019. aastal, mille tagamiseks tuleks meil samuti ajutiselt kütte andmine magistraaltorustikus katkestada ja märtsikuus pole see kohe kindlasti võimalik. Teiseks toimub koos promenaadi, magistraaltorustiku ja keskuse ehitusega samas kohas ka Pargi tänava rekonstrueerimine, kus selleks, et ehitaja saaks lõpuni ehitada uue sadevee ärajuhtimise süsteemi ja kogu projekti veel enne talve, on vajalik jällegi praegu töötava magistraaltorustiku väljalülitamine esimesel võimalusel. Toimuv ehitus on kõikidele osapooltele keeruline ja väljakutseid esitav projekt, kus ühise eesmärgi nimel, milleks on ilusam ja kvaliteetsem Jõhvi linnaruum, on vaja teha pingutus ning üksteisega arvestada.

Kahjuks oleme olukorras, kus ühtegi head aega katkestuse tegemiseks enam pole. Seega otsustasime katkestuse teha siiski käesoleval sügisel novembri teisel nädalavahetusel. Oleme planeerinud katkestuse reedeks, 9. novembriks kell 20.00, et montaažitööd saaksid teostatud laupäevase päeva jooksul. Sellisel kujul mõjutame vähem lasteaedade, koolide, asutuste ja ettevõtete tööd, kes nädalavahetuseti ei tööta. Kütte lülitame järkjärgult klientidele tagasi kohe pärast montaažitöid ja pühapäeval 11. novembril on klientidele küte taastatud.

Palun kõikidel elanikel arvestada kütte väljalülitamisega nimetatud nädalavahetusel ja võimalusel tagada endale ajutine alternatiivküte näiteks elektriradiaatorite näol. Me loodame, et osadel Jõhvi elanikel on ka võimalus planeerida ülejärgmiseks nädalavahetuseks väljasõit suvilasse või sõprade/lähedaste juurde.

Vabandan südamest kõikide Jõhvi elanike ja klientide ees ebamugavuste pärast ja loodan, et see etteteatamine võimaldab teil ette planeerides veidigi leevendada soojuskatkestusest tingitud ebamugavusi.

Teie mõistvale suhtumisele lootes

Andres Klaasmägi
VKG Soojuse juhatuse liige