Soojaveevarustuse katkestus Järve linnaosas 13.08.

Uudised2018

17. Juuli 2018

Soojustorustike hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Kohtla-Järve Järve linnaosas alates 13. 08. 2018.a. kella 8-st.

Survekatse toimub 13. augustil kl 8–20. 

Tarbijate sisselülitamine on kavas kuni 17. augustini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemi- poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

Auru- ja veelekete ilmnemisel keldrites või tänavatel palume kohe teatada soojusvõrku.

Vabandame põhjustatud ebamugavuste pärast!

INFOTELEFONID: 56 894 878, 509 9305.

Eraldi informeerime tarbijaid torustikulõikude remondist juhul, kui sellega kaasneb soojusvarustuse katkestus.