Soojaveevarustuse katkestus AHTMES 16. juulist

Uudised2018

2. Juuli 2018

Soojustorustike hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus AHTMES alates 16. juulist kl 8st.

Survekatse toimub 16. juulil kl 8–20.

Tarbijate sisselülitamine on kavas kuni 20. juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemi- poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHE TEATADA SOOJUSVÕRKU.

VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

INFOTELEFONID: 509 9325, 509 9305.

Eraldi informeerime tarbijaid torustikulõikude remondist juhul, kui sellega kaasneb soojusvarustuse katkestus.