Soojavarustuse katkestus Jõhvis alates 2. juulist

Uudised2018

13. Juuni 2018

Soojustorustike hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus JÕHVIS alates 2. juulist kl 8st.

Survekatse toimub 2. juulil kl 8–20.

Tarbijate sisselülitamist planeeritakse kuni 6. juulini.

Hüdrauliliste katsetuste ajaks palume sulgeda soojussõlme soojustorustiku- ja küttesüsteemi- poolsed siibrid ning avada õhutus- või tühjendusventiilid.

AURU- JA VEELEKETE ILMNEMISEL KELDRITES VÕI TÄNAVATEL PALUME KOHE TEATADA SOOJUSVÕRKU.

VABANDAME PÕHJUSTATUD EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

INFOTELEFONID: 509 9325, 509 9305.

Eraldi informeerime tarbijaid torustikulõikude remondist juhul, kui sellega kaasneb soojusvarustuse katkestus.