Juhtpõhimõtted

VKG Soojus AS

Missioon:  Viime loodussõbraliku soojuse säästlikult, kindlalt ja targalt kliendini.

Visioon 2023: Saada kaasaegseimaks võrguettevõtteks Eestis.

Strateegilised eesmärgid ja viis põhinäitajat:

  • Suurendada turuosa: klientide arv.
  • Vähendada avariisid: varustuskindlus.
  • Vähendada kadusid: kaod.
  • Parandada maksedistsipliini: võlgnevused.
  • Suurendada tootlust: omakapitali tootlus.

Alates 20. novembrist 2013 a omab VKG Soojus AS  kvaliteedi-, keskkonna ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardite sertifikaate ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

VKG Soojus tugineb oma tegevuses Viru Keemia Grupi kvaliteedi juhtpõhimõtetele.