Selge on see, et paljud korteriühistu juhid ei oska ega peagi oskama kõike ise mõista ja ära teha. Selleks on vaja tihedalt suhelda teenuseosutajatega ja spetsialistidega.

Kahjuks on Kohtla-Järve Järve linnaosas aastaid puudunud vajalik vahelüli soojatootja ja -tarbija vahel. Alates 2012.a suvest on see lünk VKG Soojuse AS-i poolt täidetud.

Loodud on kliendihalduri ametikoht, kelle ülesandeks ongi suhtlemine klientidega.

Kuigi Järve linnaosa kliendihaldur töötab alles hiljuti ja tal puudub vastav töökogemus, on antud ametikoha loomine juba kandnud vilju. Kliendid teavad nüüd, kelle poole vajadusel pöörduda ja kellelt esmast infot saada.

Kliendihaldurite tööstaaž ettevõttes ulatub 15 kuni 25 aastani. Suuremas enamuses on nad kogenud ja oma valdkonda hästi tundvad spetsialistid, kes on kursis kaasaegse tootmis- ja tarbimisprotsessidega ning kelle poole saab klient alati abisaamiks pöörduda.

Praegu töötavad kliendihaldurid müügiosakonna koosseisus ja on vahetud kontaktisikud soojustootja ja -tarbija vahel ning pigem on nõustajad kui inspekteerijad. Esmajärjekorras on nad klientide jaoks konsultandid, kes aitavad klientidel õigesti soojusenergiat tarbida.

Nii imelikult, kui see ka ei kõla on kliendihaldurite üks prioriteetidest õpetada tarbijaid kasutama soojust ökonoomsemalt ja õigesti. Klienti õpetatakse reguleerima tarbimist nii, et ruumid on soojad ja tarbimisrežiim on korras, mis omakorda on kasulik ka soojuse tootjale. Kliendihaldurid omavad ülevaadet kõikidest soojussõlmedest ja oskavad soovitada, kuidas neid renoveerida. Meie kliendid saavad läbi kliendihalduri teatada oma kontaktandmete muutumisest ja lepinguliste suhete alustamisest või lõpetamisest. Samuti on kliendihaldurid need, kes võtavad vastu kliendi poolt edastatavad mõõturi näidud ja sisestavad need programmi, mille alusel väljastatakse igakuised arved. Kliendid, kes kasutavad internetti, saavad kliendihalduri abiga õppida sisestama mõõturi näite ja genereerima arveid meie koduleheküljel. Vaatamata pidevale välitööle on kliendihalduril aega teha ka kabinetitööd, analüüsides tarbimist ning teavitades kõrvalekalletest klienti. Enamus režiimirikkumise põhjusi kõrvaldatakse, tehes selleks koostööd kliendiga ning reeglina sanktsioone ei rakendata. Suurem osa meie kliente on arvamusel, et koostöös on alati võimalik saavutada parim tulemus.