VKG Soojus ASile kuuluv Ahtme soojuselektrijaam on Eestis üks vanemaid jaamu. 1950. aastatel oli see Eesti energiaskeemi põhiliseks lüliks. Praegu varustab ettevõte soojusega üle 30 000 elanikuga piirkonda, olles peamine soojusenergia tootja ning turustaja Jõhvi linnas ja Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas.

2011. aastal alustas VKG Soojus üleminekut keskkonnasõbralikumale soojatootmisele, mille tulemusel toodetakse sooja alates 1. jaanuarist 2013 eelkõige põlevkivi töötlemisel tekkivast jääkgaasist. See lahendus võimaldab oluliselt vähendada soojatootmisel paratamatult tekkivate heitmete kogust ning otstarbekalt ära kasutada kohaliku tootmise potentsiaali, tuues kliendile koju kõige ohutumat soojust parima hinnaga.